Acrostici di Luciana · Amamelide

Amamelide

lescritteriate

Ma Elide m’ama?

Ama me, Elide!

Mai Elide ama me.

Elide ama Delia.

M’ama Ilde?

Dai, Ilde, amami!

Amai Ilde?

Ilde ama Emma.

Dama Ida m’ami?

Ida ama Ilde.

Medea? L’amai.

Ma Medea ama Lia.

Emma, dì “Amami”.

Emma ama Lidia.

Lidia ama me.

Ma a me di lei ….

Alida ama Elide.

Alda ama Amelia.

Delia ama Ida.

Alda ama Lia.

Ada ama Lidia.

Leda ama Medea.

Mamma, le dee …

Elide, Amelia, Leda, Elide, llde, Emma, Ada, Medea, Lia, Alida, Delia, Alda, Ida.

Amamelide.

Lei ama.

Ama lei.

View original post